За нас

Фирма "Меджик Пул" ООД е създадена с изцяло частен капитал. Занимава се с проектиране и изграждане на жилищни сгради, плувни басейни, уелнес и спа, сауни, реконструкции на сгради, ремонти на луксозни къщи и заведения за обществено ползване.

В строителната дейност се използват само най-съвременните и качествени технологии и материали. Фирмата работи с материали по Европейските стандарти и изпълнява всички видове строително-монтажни и инсталационни работи в минимални срокове и високо качество.

В "Меджик Пул"ООД работят по трудови договори  квалифицирани строителни работници - зидаро-кофражисти, мазачи, арматуристи, бояджии, фаянсаджии, електротехници. Инженерно-техническият състав на фирмата е съставен от високо квалифициран Архитектурно-Проектански екип.

Ръководството на фирмата се основава на принципа на социалната отговорност - прозрачност и етично поведение по цялата верига на доставянето на крайния продукт или услугата.

 

Нашата цел -
 да предложим на клиентите продукт с европейско качество и да удовлетворим високите изисквания на съвременния човек.